Λαπαροσκοπική χειρουργική θεραπεία της μηροκήλης

 

Τι είναι η μηροκήλη;

Η μηροκήλη αποτελεί ένα είδος κήλης το οποίο εμφανίζεται στη μηροβουβωνική χώρα. Στην πλειοψηφία της εμφανίζεται στις γυναίκες και συνήθως διαγιγνώσκεται έπειτα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων της.


Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της μηροκήλης;

Η μηροκήλη, όπως και τα περισσότερα είδη κήλης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Ειδικότερα, οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής της είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παχυσαρκία
 • Η χρόνια δυσκοιλιότητα/ ο χρόνιος βήχας
 • Η χειρωνακτική εργασία/ άρση μεγάλου βάρους
 • Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Η εγκυμοσύνη
 • Η κληρονομικότητα
  Ωστόσο, η πάθηση λόγω εντόπισης και διαφορετικής ανατομίας της γυναικείας πυέλου, παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες.


Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται η μηροκήλη;

Το κυριότερο σύμπτωμα της μηροκήλης είναι μια διόγκωση που εμφανίζεται ψηλά στον μηρό. Η διόγκωση αυτή συνήθως μεγαλώνει σταδιακά σε μέγεθος με την εξέλιξη της πάθησης. Επίσης, γίνεται περισσότερο εμφανής όταν ο ασθενής βήχει ή αθλείται. Επιμέρους σύμπτωμα της μηροκήλης μπορεί να είναι η ήπια ενόχληση στην περιοχή η οποία αυξάνεται σε ένταση όταν αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση π.χ. κατά την άρση βάρους.
Δεν είναι σπάνιο η πρώτη εκδήλωση της μηροκήλης να είναι θορυβώδης λόγω ανάπτυξης επιπλοκής, καθώς η μηροκήλη παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα περίσφιξης. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη αντιμετώπισή της είναι αναγκαία.


Πώς διαγιγνώσκεται η μηροκήλη;

Η διάγνωση της μηροκήλης απαιτεί μια λεπτομερή φυσική εξέταση στη μηροβουβωνική χώρα κατά την οποία ο ιατρός θα αναζητήσει τη διόγκωση. Σε παχύσαρκους ασθενείς, η διάγνωση της μηροκήλης καθίσταται δυσκολότερη, καθώς πολλές φορές μπορεί να συσχετιστεί με τη βουβωνοκήλη.
Όταν η διάγνωση της μηροκήλης δε μπορεί να τεθεί μόνο μέσω της φυσικής εξέτασης, ο ιατρός θα ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία.
Οι εξετάσεις αυτές θα θέσουν την οριστική διάγνωση της κήλης και θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες στον ιατρό σχετικά με το μέγεθος και τη θέση της.


Ποια είναι η θεραπεία;

Η μηροκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά και με ασφάλεια μόνο μέσω της χειρουργικής θεραπείας. Όταν όμως αναφερόμαστε σε χειρουργική θεραπεία πλέον εννοούμε τις νέες ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων.
Η μηροκήλη (και γενικότερα οι κήλες) αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο μέσω αυτών των μεθόδων προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους ασθενείς.
Μια από τις σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση της μηροκήλης είναι η λαπαροσκοπική / ενδοσκοπική χειρουργική μέθοδος.


Λαπαροσκοπική / ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση της μηροκήλης: Πώς πραγματοποιείται;

Η λαπαροσκοπική επέμβαση διενεργείται μέσω τριών πολύ μικρών τομών από τις οποίες εισέρχονται το λαπαροσκόπιο και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία.
Το λαπαροσκόπιο είναι ένας λεπτός σωλήνας ο οποίος έχει προσαρτημένη στην άκρη του μια κάμερα η οποία επιτρέπει στον χειρουργό να παρακολουθεί το χειρουργικό πεδίο σε πραγματικό χρόνο. Αφού προβεί σε όλες τις απαραίτητες χειρουργικές ενέργειες, ο χειρουργός προχωρά στην ανάταξη της κήλης και στη συνέχεια ενισχύει το κοιλιακό τοίχωμα με την τοποθέτηση ενός ειδικού πλέγματος.


Ποια πλεονεκτήματα εμφανίζει η λαπαροσκοπική μηροκήλης;

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Μηδαμινή απώλεια αίματος κατά την επέμβαση
 • Μείωση ή απουσία μετεγχειρητικού πόνου
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα που οφείλεται στις μικρές τομές
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής της κήλης
 • Σύγχρονη διόρθωση όλων των χασμάτων της μηροβουβωνικής χώρας (π.χ. συνυπάρχουσας βουβωνοκήλης)


Μετεγχειρητική πορεία μετά τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της μηροκήλης

Όπως προαναφέρθηκε, η λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική η οποία επιτρέπει την άμεση αποκατάσταση της κήλης και ακολούθως την αμεσότερη επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητά του.Συγκεκριμένα, ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο μόνο για μια ημέρα και από την επόμενη έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις δραστηριότητές του.

 

Σε περίπτωση που εμφανίζετε πόνο ή διόγκωση στη μηροβουβωνική περιοχή είναι πιθανόν να οφείλεται σε μηροκήλη. Επικοινωνήστε με τον Master surgeon & Surgeon of Excellence στη χειρουργική αντιμετώπιση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος Δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο για να σας κατευθύνει με σοβαρότητα ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.