Κήλες: Ποιες είναι και πώς αντιμετωπίζονται;

Ο όρος κήλη του κοιλιακού τοιχώματος περιγράφει την προβολή ενός εσωτερικού οργάνου κάτω από το δέρμα, με τη μορφή εξογκώματος. Το κοιλιακό τοίχωμα αποτελείται από στρώματα διαφορετικών ιστών και μυικών ομάδων. Όταν σε κάποιο πιο αδύναμο σημείο του τοιχώματος, λόγω αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, προκληθεί  ρήξη των μυών, τμήμα σπλάγχνου από το εσωτερικό της κοιλίας βρίσκει δίοδο και προβάλλει κάτω από το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το εξόγκωμα στο κοιλιακό τοίχωμα.

Ποιες είναι οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος;

Με κριτήριο τη χρονική στιγμή εμφάνισής τους, οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος διακρίνονται σε:

  • Συγγενείς κήλες: Είναι οι κήλες που υπάρχουν από τη γέννηση ή εμφανίζονται άμεσα μετά
  • Επίκτητες κήλες: Είναι οι συνηθέστερες κήλες των ενηλίκων, οι οποίες δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας χαλάρωσης των μυϊκών διαμερισμάτων της κοιλιάς και λόγω εξωτερικών επιβαρυντικών παραγόντων.

Με κριτήριο το σημείο εμφάνισής τους, οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος διακρίνονται σε:

  • Βουβωνοκήλες, δηλαδή κήλες που εμφανίζονται στη βουβωνική περιοχή (στο βουβωνικό πόρο)
  • Μηροκήλες, κήλες που εμφανίζονται στη μηροβουβωνική περιοχή (στο μηριαίο δακτύλιο)
  • Ομφαλοκήλες, κήλες που εμφανίζονται στην περιοχή του ομφαλού ή πέριξ αυτού
  • Επιγαστρικές κήλες, που εμφανίζονται στο ανώτερο πρόσθιο τοίχωμα της κοιλίας
  • Μετεγχειρητικές κήλες, που εμφανίζονται στην τομή από κάποια προγενέστερη επέμβαση

Βουβωνοκήλη

Είναι η πιο συχνή μορφή κήλης. Οι κήλες της βουβωνικής περιοχής εμφανίζονται κατά πλειονότητα στους άνδρες, στην περιοχή του βουβωνικού πόρου, χαμηλά στην κοιλία και εμφανίζονται είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά είτε αμφίπλευρα.

Οι κήλες στη βουβωνική περιοχή ενδέχεται να είναι ασυμπτωματικές αρχικά. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, συχνά προκαλούν πόνο ή ενόχληση, ιδιαίτερα κατά την προσπάθεια επίκυψης ή άρσης κάποιου αντικειμένου.

 

Μηροκήλες

Είναι οι κήλες που εμφανίζονται στη μηροβουβωνική χώρα, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες. Συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές, εάν δεν εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα, καθώς το μέγεθός τους δεν ξεπερνά το 1 εκατοστό. Εντοπίζονται ψηλά στο μηρό και μπορεί να συνυπάρχουν με κάποια βουβωνοκήλη. Έχουν το χαρακτηριστικό ότι περισφίγγονται εύκολα και δημιουργούν συμπτώματα εντερικής απόφραξης.

 

Ομφαλοκήλες

Είναι οι διογκώσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή του ομφαλού ή γύρω από αυτόν. Μία ομφαλοκήλη συχνά συνοδεύεται από ενοχλήσεις και φλεγμονή του δέρματος ενώ πολλές φορές συνυπάρχει και διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών.

 

Επιγαστρικές Κήλες

Είναι οι κήλες που εμφανίζονται πρωτογενώς στην περιοχή μεταξύ του ομφαλού και του στέρνου. Συνήθως δημιουργούνται λόγω υπερβολικής ενδοκοιλιακής πίεσης, εξαιτίας είτε κάποιας χειρωνακτικής εργασίας, είτε έντονης άσκησης.

 

Μετεγχειρητικές κήλες

Οι μετεγχειρητικές κήλες μπορεί να εμφανιστούν στο σημείο που έχει διενεργηθεί κάποια παλαιότερη επέμβαση. Η αντιμετώπισή τους είναι αρκετά απαιτητική σε μερικές περιπτώσεις, καθώς συχνά υπάρχουν πολυάριθμες συμφύσεις του εντέρου και λοιπών οργάνων της κοιλίας στο σημείο της κήλης. Η ρομποτική τεχνολογία επιτρέπει την ελάχιστα χειρουργική διόρθωση και αυτών των κηλών που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυήμερη νοσηλεία.

Τρόπος αντιμετώπισης κηλών

Ο μοναδικός τρόπος οριστικής αντιμετώπισης κηλών είναι η χειρουργική επέμβαση. Η οριστική θεραπευτική προσέγγιση των κηλών κρίνεται αναγκαία σε όλες τις περιπτώσεις, είτε οι κήλες παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε είναι ασυμπτωματικές και διαγνώσθηκαν τυχαία. Σε διαφορετική περίπτωση αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Με την εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής, η αποκατάσταση των κηλών τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραματικά. Τόσο στη λαπαροσκοπική, όσο και στη ρομποτική μέθοδο (ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και τη θέση της κήλης) οι επεμβάσεις διενεργούνται μέσω πολύ μικρών τομών και εντός ωρών από το πέρας του χειρουργείου ο ασθενής είναι έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι του. Χωρίς μετεγχειρητικό πόνο ο ασθενής μπορεί άμεσα να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες, στην εργασία του και σταδιακά στις αθλητικές του δραστηριότητες.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι Διευθυντής στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Metropolitan General. Είναι από τους λίγους Χειρουργούς στην Ελλάδα με εκτεταμένη ενασχόληση στη χειρουργική κηλών, τόσο με χρήση της λαπαροσκοπικής, όσο και της ρομποτικής χειρουργικής μεθόδου (specialized hernia surgeon).

Εάν έχετε απορίες ή πιθανολογείτε ότι πάσχετε από κάποια μορφή κήλης, επικοινωνήστε με το Χειρουργό για τον προγραμματισμό ενός διαγνωστικού ραντεβού ώστε να λάβετε εξατομικευμένες προτάσεις αντιμετώπισης της πάθησής σας.