κοιλιοκήλη

Κοιλιοκήλη: Ποια είδη κηλών ανήκουν στην κατηγορία και πώς αντιμετωπίζονται;

Οι κοιλιοκήλες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως μία υποκατηγορία των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Πρόκειται για τις περιπτώσεις κηλών που εντοπίζονται στην κεντρική κοιλιακή χώρα και όχι στη βουβωνική ή μηροβουβωνική περιοχή, όπως η βουβωνοκήλη ή η μηροκήλη αντίστοιχα.

Τι είναι η κοιλιοκήλη;

Η κοιλιοκήλη δημιουργείται όταν ένα τμήμα κάποιου ενδοκοιλιακού σπλάχνου προβάλλει εκτός του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς δια μέσου ενός χάσματος αυτού. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ορατού εξογκώματος κάτω από το δέρμα.

Ανάλογα με το αίτιο που τις προκάλεσε και το σημείο εντόπισής τους, οι κοιλιοκήλες διαχωρίζονται σε κατηγορίες:

 

ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
 

Ομφαλοκήλη

 

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική μορφή κήλης, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή του ομφαλού ή πλησίον αυτού (παραομφαλοκήλη).

 

Εμφανίζεται ως ένα μικρό εξόγκωμα στο σημείο, με αποτέλεσμα να χάνεται η χαρακτηριστική εσοχή του ομφαλικού δακτυλίου.

 

10% του συνολικού ποσοστού κηλών στον ενήλικο πληθυσμό.

 

Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κύησης.

 

Μπορεί να εμφανιστεί και σε νεογνά, ωστόσο συνήθως υποχωρεί αυτόματα μετά τους πρώτους μήνες ζωής.

 

Μετεγχειρητική Κήλη

 

Ο τύπος αυτός εμφανίζεται έπειτα από κάποια χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς ως μία ορατή διόγκωση στο σημείο της τομής ή πάνω σε αυτήν.

 

15 – 20% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση κάποια στιγμή στο παρελθόν, θα εμφανίσει μετεγχειρητική κήλη.

 

Η 2η συχνότερη μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος μετά τη βουβωνοκήλη.

 

Επιγαστρική Κήλη

 

Ονομάζεται και κήλη λευκής γραμμής και αποτελεί ένα είδος κοιλιοκήλης που εμφανίζεται κατά μήκος της μέσης γραμμής της κοιλιάς, μεταξύ στέρνου και ομφαλού.

 

2 – 3% του συνόλου των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

 

Οι άνδρες εμφανίζουν αυτή τη μορφή κήλης έως και τρεις φορές συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες.

 

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης μιας κοιλιοκήλης;

Η παρουσία μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος οφείλεται συνήθως σε παράγοντες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση προκαλώντας χαλάρωση ή ρήξη μυικών ινών του τοιχώματος της κοιλιάς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χάσματος.

Συχνές αιτίες αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι:

  • Η άρση μεγάλου βάρους
  • Η χειρωνακτική εργασία
  • Η παχυσαρκία
  • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
  • Οι πολλαπλές εγκυμοσύνες
  • Ο χρόνιος βήχας
  • Ο ασκίτης (υγρό στην κοιλιά)
  • Η ταχεία ανάπτυξη ενός ενδοκοιλιακού όγκου

 

Είναι επικίνδυνες οι κοιλιοκήλες;

Όπως κάθε μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, μια κοιλιοκήλη είναι δυνητικά επικίνδυνη εξαιτίας της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών, όπως η περίσφιξη.

Περίσφιξη ονομάζεται μία εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή των κηλών, κατά την οποία το ενδοκοιλιακό σπλάχνο εγκλωβίζεται μόνιμα εκτός του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς. Σε αυτήν την περίπτωση η πίεση που ασκείται στο εγκλωβισμένο σπλάχνο οδηγεί αρχικά σε διακοπή της φλεβικής απορροής του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οιδήματος. Αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την απόφραξη, μέχρι τελικά να διακοπεί εντελώς και η αρτηριακή παροχή (άρδευση) του σπλάχνου, γεγονός που οδηγεί σε καθολική ισχαιμία και νέκρωσή του.

 

Πώς θεραπεύεται μια κοιλιοκήλη;

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί μοναδική μέθοδο αντιμετώπισης μιας κοιλιοκήλης. Είναι σημαντικό η πάθηση να αντιμετωπίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της διάγνωσής της, καθώς ο χρόνος εμφάνισης επιπλοκών δεν είναι προκαθορισμένος, ούτε είναι δυνατό να προβλεφθεί. Με λίγα λόγια η περίσφιξη μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε μορφή κήλης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρονιότητας.

Ποιες χειρουργικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση μιας κοιλιοκήλης;

Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας που χρησιμοποιούνται για τη χειρουργική αποκατάσταση μιας κοιλιοκήλης έχουν απλοποιήσει τόσο τη διαδικασία της επέμβασης, όσο και το μετεγχειρητικό στάδιο. Πλέον, η διαδικασία είναι πιο απλή και ασφαλής από ποτέ, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του ασθενούς, την ταχεία επάνοδο στην καθημερινότητά του, αλλά και τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

 

Χειρουργικές Μέθοδοι Αποκατάστασης Κοιλιοκηλών

 

 

 

 

 

 

 

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Τεχνική

 

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω 3 μικροτομών διαμέτρου 5-8 χιλιοστών, από τις οποίες εισέρχονται τα χειρουργικά εργαλεία μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Στη συνέχεια γίνεται επαναφορά του σπλάχνου στη φυσιολογική ανατομική του θέση και αποκατάσταση του αδύναμου κοιλιακού τοιχώματος με ένα μη απορροφήσιμο πλέγμα, το οποίο καθηλώνεται με ράμματα ή μεταλλικούς αγκτήρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδοσκοπική Χειρουργική Τεχνική (TEP & eTEP)

 

Απαιτείται επίσης η πραγματοποίηση των τριών μικροτομών, απ΄ όπου εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία και το λαπαροσκόπιο. Η διαφορά με τη λαπαροσκοπική μέθοδο είναι πως με τη μέθοδο TEP η επέμβαση πραγματοποιείται εντός των μυϊκών διαμερισμάτων στο κοιλιακό τοίχωμα, χωρίς να υπάρχει επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα και την περιτοναϊκή κοιλότητα.

Επιπλέον σε αυτήν την μέθοδο δεν είναι απαραίτητη η χρήση ραμμάτων, ή άλλων καθηλωτικών υλικών για την εφαρμογή του πλέγματος, γεγονός που συμβάλει στον εκμηδενισμό του μετεγχειρητικού πόνου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρομποτική Χειρουργική Τεχνική

 

Πρόκειται για τη  πιο σύγχρονη χειρουργική μέθοδο, καθώς αποτελεί συνδυασμό της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και των σύγχρονων εφαρμογών της βιοτεχνολογίας και ιατρικής απεικόνισης.

 

Πραγματοποιείται μέσω πολύ μικρών τομών από όπου εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία. Η σημαντικότερη διαφορά με τις προαναφερθείσες μεθόδους είναι πως ο χειρουργός δε στέκεται πάνω από τον ασθενή, αλλά χειρίζεται τα εργαλεία απομακρυσμένα μέσω μιας εξελιγμένης ρομποτικής κονσόλας. Τέσσερις αρθρωτοί βραχίονες, στην άκρη των οποίων φέρονται τα χειρουργικά εργαλεία εκτελούν με απόλυτη ακρίβεια τις εντολές του ιατρού, αποσβένοντας το φυσιολογικό τρόμο του ανθρώπινου χεριού.

 

Ο τρόπος λειτουργίας και η εξελιγμένη τεχνολογία του συστήματος έδωσε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν με άλλη μέθοδο.

 

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι εξειδικευμένος στην Ελάχιστα Επεμβατική Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Έχει λάβει ρομποτική πιστοποίηση για το πλέον εξελιγμένο Ρομποτικό Σύστημα DaVinci Xi, στο Διεθνές Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής Misericordia Ospidale στο Grosseto της Ιταλίας, ενώ παράλληλα είναι εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας BD – BARD, που ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη πλεγμάτων στην αποκατάσταση των κοιλιοκηλών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με την αποκατάσταση της κοιλιοκήλης σας ή οποιασδήποτε μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος.