κήλη πόνος

Προκαλούν πόνο οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος;

Τα συμπτώματα των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της κήλης, ο οποίος εμφανίζεται σε κάθε ασθενή. Ο πόνος μπορεί να περιλαμβάνεται στα συμπτώματα της πάθησης, παρά το γεγονός πως στο αρχικό τους στάδιο οι περισσότερες μορφές κήλης είναι ασυμπτωματικές.

Με την πάροδο του χρόνου και όσο το μέγεθος της κήλης μεγαλώνει, ο πόνος και οι ενοχλήσεις μπορεί να εμφανίζονται όλο και συχνότερα ή/και εντονότερα.

 

Πώς δημιουργούνται οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος και ποια είναι τα είδη τους;

Μία κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, σχηματίζεται όταν ένα τμήμα κάποιου ενδοκοιλιακού σπλάχνου διαπερνά το μυϊκό τοίχωμα της κοιλιάς μέσω ενός αδύναμου σημείου του και προβάλει κάτω από το δέρμα. Συνήθως πρόκειται για τμήμα εντέρου ή λιπώδους ιστού.

Ανάλογα με το σημείο εμφάνισής τους, οι συνηθέστεροι τύποι κήλης του κοιλιακού τοιχώματος είναι οι εξής:

 • Βουβωνοκήλη à Στην περιοχή του βουβωνικού πόρου.
 • Μηροκήλη à Στην περιοχή του μηριαίου δακτυλίου, κάτω από τη βουβωνική περιοχή.
 • Ομφαλοκήλη à Στον ομφαλό ή πέριξ αυτού.
 • Μετεγχειρητική κήλη à Σε σημείο που έχει προηγηθεί τομή εξαιτίας προηγούμενης επέμβασης στην κοιλιά.
 • Επιγαστρική κήλη à Λέγεται και κήλη λευκής γραμμής, καθώς προβάλει στην περιοχή μεταξύ του ομφαλού και του στέρνου.
 • Κήλη των αθλητών à Δεν εμφανίζεται με τη χαρακτηριστική μορφή κήλης. Οφείλεται στην ανάπτυξη αυξημένης πίεσης στη μηροβουβωνική περιοχή σε συνδυασμό με εξασθένηση του οπίσθιου βουβωνικού τοιχώματος και ονομάζεται και σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.

 

Προκαλούν πόνο οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος;

Μεταξύ των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι περισσότερες μορφές κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, περιλαμβάνεται και ο πόνος. Λέγοντας πόνο, στις περιπτώσεις των κηλών, συνήθως εννοούμε μία ενόχληση ή ένα αίσθημα καύσου στην περιοχή. Παρόλα αυτά η κάθε μορφή κήλης έχει μικρές διαφοροποιήσεις, όχι μόνο ως προς την περιοχή εμφάνισης του εξογκώματος, αλλά και ως προς τη συμπτωματολογία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συχνότερα συμπτώματα των ειδών κήλης του κοιλιακού τοιχώματος:

ΕΙΔΟΣ ΚΗΛΗΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Βουβωνοκήλη

 

 •          Αίσθημα καύσου στην περιοχή
 •          Αίσθημα βάρους
 •          Πίεση ή αδυναμία στη βουβωνική χώρα
 •           Οίδημα ή δυσφορία στην περιοχή των όρχεων, όταν η προβολή επεκτείνεται προς το όσχεο

 Μηροκήλη

 •          Γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο βήχα
 •          Ήπια ενόχληση στη μηροβουβωνική χώρα, που εντείνεται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης

 Ομφαλοκήλη

 •          Άτυπα κοιλιακά άλγη
 •          Ήπιος έως έντονος πόνος

 Μετεγχειρητική κήλη

 •          Αίσθημα δυσφορίας, ιδίως μετά το βήχα ή μια απότομη κίνηση

Επιγαστρική κήλη

 •          Ενόχληση και σε ορισμένες περιπτώσεις πόνος σε ορισμένες από τις κινήσεις του ασθενούς
 •          Διόγκωση ή φούσκωμα που μοιάζει με λίπωμα, στην περιοχή

Κήλη των αθλητών

 •          Έντονος πόνος κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
 •          Δυσκολία και ενόχληση στην έγερση από το κρεβάτι
 •          Επιδείνωση πόνου με το βήχα, το πτάρνισμα και τη σεξουαλική επαφή

 

Πόνος στην κήλη & επιπλοκές

Ο οξύς πόνος στην περιοχή της κήλης ή το διάχυτο κοιλιακό άλγος, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, δυσφορία, δεκατική πυρετική κίνηση ή πυρετό, τοπική θερμότητα & ερυθρότητα στην περιοχή,  αποτελούν συνήθως ενδείξεις επιπλοκής των κηλών.

Η συχνότερη και πιο επικίνδυνη επιπλοκή των κηλών είναι η περίσφιξη του περιεχομένου της. Η περισφιγμένη κήλη είναι μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, καθώς θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του εγκλωβισμένου οργάνου (συνήθως λεπτού ή παχέος εντέρου).

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος δεν πρέπει να μένουν αθεράπευτες έπειτα από τη διάγνωσή τους.

 

Πώς αντιμετωπίζεται μια κήλη του κοιλιακού τοιχώματος;

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πάθησης, ο Χειρουργός Κηλών θα προτείνει την ενδεδειγμένη χειρουργική τεχνική και το κατάλληλο ενισχυτικό πλέγμα αποκατάστασης.

Οι διαθέσιμες τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος είναι οι εξής:

 • Διακοιλιακή Προπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TAPP)

Διενεργείται μέσω 3 μικροτομών, από τις οποίες εισάγεται η κάμερα του λαπαροσκοπίου και τα χειρουργικά εργαλεία. Η επέμβαση πραγματοποιείται εντός της κοιλιάς, όπου γίνεται η αποκόλληση του κηλικού σάκου και ακολούθως η ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος με χρήση βιοσυμβατού, μη απορροφήσιμου πλέγματος.

·         Ολικώς Εξωπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TEP & e-TEP)

Οι αρχές της επέμβασης είναι ίδιες με τη μέθοδο TAPP.  Η διαφορά είναι πως σε αυτήν τη μέθοδο η αποκατάσταση δεν πραγματοποιείται εντός της κοιλιάς, αλλά στο στενό χώρο ανάμεσα στον υμένα που περιβάλλει τα όργανα της κοιλιάς και την οπίσθια επιφάνεια του κοιλιακού τοιχώματος. Αυτό σημαίνει πως τα χειρουργικά εργαλεία δεν έρχονται σε επαφή με τα σπλάχνα, ενώ ταυτοχρόνως αποφεύγεται η χρήση καθηλωτικών υλικών για τη στερέωση του πλέγματος. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο οξύς ή χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος.

 • Ρομποτική Χειρουργική Αποκατάσταση Κήλης

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη χειρουργική μέθοδο των τελευταίων δεκαετιών. Κατά την εκτέλεση μιας ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης ο Χειρουργός δεν στέκεται πάνω από τον ασθενή, αλλά χειρίζεται τα εργαλεία απομακρυσμένα μέσω μιας σύγχρονης ρομποτικής κονσόλας. Οι κινήσεις του ιατρού αναπαράγονται με απόλυτη ακρίβεια από τους ευέλικτους αρθρωτούς βραχίονες του ρομποτικού συστήματος. Μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας, που είναι προσαρμοσμένη στον έναν από τους τέσσερις βραχίονες προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου έως και 15 φορές.

 

Πώς να επιλέξετε Χειρουργό για την αποκατάσταση της κήλης σας;

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος αποτελεί πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από την κοινότητα των ασθενών. Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζονται σωστά από κάποιον έμπειρο και εξειδικευμένο στον τομέα Χειρουργό.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι από τους ελάχιστους Έλληνες Χειρουργούς, που διαθέτει πιστοποίηση Mastery in Hernia Surgery από το μεγαλύτερο και αυστηρότερο Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Έχει διακριθεί ως Master Surgeon & Surgeon of Excellence στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος, με την εφαρμογή λαπαροσκοπικής, ενδοσκοπικής και ρομποτικής προσέγγισης.

Τέλος ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος έχει αναλάβει τη διεύθυνση και επιστημονική οργάνωση του κέντρου Αριστείας στη Χειρουργική Κηλών, του Νοσοκομείου Metropolitan General, εποπτεύοντας όλα τα πρωτόκολλα λειτουργίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές μεθόδους αποκατάστασης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, καθώς και τα συμπτώματα που προκαλούν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο.

contact

contact