επιπλοκές βουβωνοκήλης

Βουβωνοκήλη: Ποιες επιπλοκές καθιστούν αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση της πάθησης;

Οι περισσότερες βουβωνοκήλες είναι συνήθως ασυμπτωματικές. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών διαπιστώνει τυχαία μια διόγκωση στη βουβωνική περιοχή που μπορεί να συνοδεύεται από ένα αιφνίδιο άλγος ή αίσθημα καύσου. Παρά το γεγονός πως στις περισσότερες περιπτώσεις τα πρώτα στάδια της βουβωνοκήλης περιλαμβάνουν αρκετά ήπια ή καθόλου συμπτώματα, η οριστική αντιμετώπιση της πάθησης δεν θα πρέπει να αναβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιπλοκές της βουβωνοκήλης είναι εκείνες που καθιστούν την πάθηση επικίνδυνη και υπαγορεύουν την όσο το δυνατό πιο σύντομη χειρουργική της αποκατάσταση.

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότεροι ορισμοί που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Κοιλιακό Τοίχωμα

Είναι μια κυλινδρική συνεχής δομή, η οποία εκτείνεται από τον οστεοχόνδρινο θωρακικό κλωβό μέχρι την πύελο. Είναι μυώδες κατά τη μεγαλύτερη έκτασή του και διαχωρίζεται σε προσθιοπλάγιο και οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Οι κήλες προβάλλουν μέσω του προσθιοπλάγιου και σπανιότατα του οπισθίου κοιλιακού τοιχώματος.

Από την επιφάνεια προς το βάθος, το προσθιοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, απαρτίζεται από τις εξής δομές: δέρμα, υποδόριος ιστός, μύες της κοιλιάς, εγκάρσια περιτονία, εξωπεριτοναϊκό λίπος, τοιχωματικό περιτόναιο.

Βουβωνοκήλη

Βουβωνοκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στο κοιλιακό τοίχωμα, στο ύψος του βουβωνικού πόρου. Πρόκειται για την ορατή διόγκωση που δημιουργείται όταν το τμήμα ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου ή λιπώδους ιστού, διαπεράσει το κοιλιακό τοίχωμα μέσω ενός ευένδοτου σημείου του και εμφανιστεί κάτω από το δέρμα της περιοχής.

Περίσφιξη βουβωνοκήλης

Περίσφιξη ονομάζεται η πιο επικίνδυνη επιπλοκή των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Κατά την περίσφιξη μιας βουβωνοκήλης, το σπλάχνο εγκλωβίζεται εκτός του κοιλιακού τοιχώματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανάταξής του στην κοιλιακή χώρα.

Στραγγαλισμός βουβωνοκήλης

Στραγγαλισμός του περιεχομένου μιας κήλης συμβαίνει όταν το περιεχόμενό της είναι τόσο ισχυρά περισφιγμένο, ώστε να διακόπτεται η αιμάτωσή του και το τμήμα του σπλάχνου να οδηγείται σε νέκρωση.

 

Επιπλοκές βουβωνοκήλης: Ποιες είναι οι συχνότερες;

Η προοδευτική αύξηση του μεγέθους μιας βουβωνοκήλης, η οποία παραμένει αθεράπευτη, εντάσσεται στην κατηγορία των επιπλοκών της πάθησης, καθώς δυσχεραίνει την μετέπειτα χειρουργική της αποκατάσταση. Εκτός αυτού μια βουβωνοκήλη μεγάλου μεγέθους μπορεί να ασκήσει πίεση σε παρακείμενες ανατομικές δομές, με συνέπεια την πρόκληση διάφορων προβλημάτων και συμπτωμάτων. Στους άνδρες για παράδειγμα, μια λοξή βουβωνοκήλη μπορεί να κατέλθει έως το όσχεο (οσχεοκήλη), με αποτέλεσμα να προκαλέσει ενοχλήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο πόνος, το οίδημα, η ατροφία του αντίστοιχου όρχεως ή/και διαταραχές γονιμότητας σε περιπτώσεις πολύ μεγάλης κήλης.

Όπως όμως αναφέρθηκε, η σοβαρότερη και πιο επικίνδυνη επιπλοκή των κηλών είναι η περίσφιξη του περιεχομένου τους και όχι η αύξηση του μεγέθους τους.

 

Τι συμβαίνει κατά την περίσφιξη του περιεχομένου της βουβωνοκήλης;

Οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος ασκούν πίεση στο τμήμα του σπλάχνου που προσπίπτει δια του βουβωνικού πόρου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή του. Σύντομα, προκαλείται οίδημα του προσβεβλημένου οργάνου, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της απόφραξης και στη συνέχεια την διακοπή της αρτηριακής παροχής του. Με απλά λόγια διακόπτεται η αιμάτωση του σπλάχνου, με επακόλουθο την ισχαιμία και τη νέκρωσή του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εγκλωβισμένο σπλάχνο είναι κάποιο τμήμα του εντέρου με αποτέλεσμα η περίσφιξή του να προκαλεί αρχικά διακοπή της κυκλοφορίας του εντερικού περιεχομένου (ειλεός) και στη συνέχεια ισχαιμία και διάτρηση του εντέρου, τοπική ή γενικευμένη περιτονότιδα, με σοβαρές συνέπειες ή και θάνατο.

 

Επιπλοκές βουβωνοκήλης: Ποια είναι τα συμπτώματα, τα οποία πρέπει να προσέξετε;

Η περίσφιξη της βουβωνοκήλης εκδηλώνεται με ορισμένα συμπτώματα, τα οποία ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει, προκειμένου να τα αναγνωρίσει εγκαίρως και να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

 • Ναυτία
 • Εμετός
 • Ερυθρότητα
 • Φλεγμονή της περιοχής
 • Τοπική αύξηση της θερμοκρασίας
 • Δεκατική πυρετική κίνηση ή πυρετός
 • Ταχυκαρδία
 • Γενικευμένο κοιλιακό άλγος
 • Αδυναμία αποβολής αερίων ή κοπράνων
 • Οξύς πόνος

 

Επιπλοκές βουβωνοκήλης: Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα;

Η πιθανότητα περίσφιξης είναι εκείνη που καθιστά αναγκαία την όσο το δυνατό πιο άμεση χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησης. Ο λόγος είναι πως η επιπλοκή μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως μεγέθους ή «χρονιότητας» της βουβωνοκήλης.

 

Οι χειρουργικές επιλογές αντιμετώπισης της πάθησης είναι οι εξής:

 • Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση: Δεν αποτελεί πρώτη επιλογή των σύγχρονων χειρουργών, καθώς προτιμώνται οι πιο εξελιγμένες τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.
 • Διακοιλιακή Προπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TAPP): Πρόκειται για την κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση, η οποία πραγματοποιείται μέσω 3 μικροτομών, από όπου εισέρχεται το λαπαροσκόπιο και τα χειρουργικά εργαλεία εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας.
 • Ολικώς Εξωπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TEP & e-TEP): Οι αρχές της μεθόδου είναι οι ίδιες με αυτές της TAPP, με τη διαφορά πως σε αυτήν την περίπτωση η αποκατάσταση πραγματοποιείται στο στενό χώρο μεταξύ του υμένα που περιβάλει τα όργανα της κοιλιάς και του κοιλιακού τοιχώματος. Δηλαδή η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καμία επαφή με τα σπλάχνα της κοιλιάς, γεγονός που καθιστά την τεχνική λιγότερο επεμβατική και τη μετεγχειρητική αποκατάσταση ευκολότερη.
 • Ρομποτική Χειρουργική Αποκατάσταση Κήλης: Αποτελεί τη μεγαλύτερη εξέλιξη στη χειρουργική του αιώνα μας. Πρόκειται για τη μέθοδο που ήρθε να παγιώσει τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων χειρουργικών τεχνικών, προφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες και πλεονεκτήματα.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι διακεκριμένος Χειρουργός Αριστείας στη χειρουργική αποκατάσταση κηλών του κοιλιακού τοιχώματος.

Έχει λάβει 2 πιστοποιήσεις ως Master Surgeon & Surgeon of Excellence στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, από το μεγαλύτερο και αυστηρότερο Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC).

 

 

Το Νοσοκομείο Metropolitan General, στο οποίο διατελεί διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής έχει λάβει επίσης αντίστοιχη διάκριση από τον ίδιο φορέα, ως Κέντρο Αριστείας στη Χειρουργική Κηλών. Μάλιστα ο Δρ. Σπυρόπουλος ανέλαβε τη διεύθυνση και την επιστημονική οργάνωση του κέντρου Αριστείας, εποπτεύοντας όλα τα πρωτόκολλα λειτουργίας του.

Τέλος ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι διαπιστευμένος στην εκτέλεση ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων, έχοντας λάβει τη ρομποτική πιστοποίηση στο κέντρο αναφοράς στη ρομποτική χειρουργική, νοσοκομείο Misericordia, στο Grosseto της Ιταλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Kαθηγητή Xειρουργικής στο πανεπιστήμιο του Illinois, Prof. Pier Cristoforo Giulianotti και οργανωτή τον Dr. Paolo Pietro Bianchi, έναν από τους πιο έμπειρους ρομποτικούς χειρουργούς στην Ευρώπη.

 

contact

contact