Κοιλιοκήλη

Ο όρος «κοιλιοκήλη» αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή κήλης που εμφανίζεται στην πρόσθια κοιλιακή χώρα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρόπτωση κάποιου εσωτερικού οργάνου μέσα από ένα αδύναμο σημείο του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς. Στο σημείο της πρόπτωσης εμφανίζεται ένα εξόγκωμα το οποίο, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προκαλεί από ενόχληση έως μέτριο ή έντονο πόνο.

Είδη κοιλιοκήλης

Μια κοιλιοκήλη μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικά σημεία του κοιλιακού τοιχώματος. Ανάλογα με το σημείο εμφάνισής και το αίτιο πρόκλησής της, οι συνηθέστερες μορφές της είναι:

 • Ομφαλοκήλη: Εντοπίζεται στην περιοχή του ομφαλού ή γύρω από αυτόν. Συνηθέστερα εμφανίζεται σε γυναίκες (ιδίως μετά τον τοκετό). Επίσης μπορεί να εμφανιστεί και σε νεογνά, όπου συνήθως υποχωρεί μόνη της σε ένα διάστημα λίγων μηνών.
 • Επιγαστρική κήλη: Εμφανίζεται κατά μήκος της μέσης γραμμής του κοιλιακού τοιχώματος, ανάμεσα στο στέρνο και τον ομφαλό. Αφορά κυρίως το αντρικό φύλο αλλά δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και στις γυναίκες.
 • Μετεγχειρητική κήλη: Δημιουργείται έπειτα από μια προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και εντοπίζεται στα σημεία όπου είχαν πραγματοποιηθεί οι τομές.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Η κοιλιοκήλη εμφανίζεται όταν ένα ενδοκοιλιακό σπλάχνο προπίπτει μέσω ενός αδύναμου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν επιπλέον το αδύναμο μυϊκό τοίχωμα και οδηγούν σε αυτήν την πρόπτωση του σπλάχνου. Στους παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται όλοι οι μηχανισμοί που αυξάνουν σημαντικά ή επαναλαμβανόμενα την ενδοκοιλιακή πίεση:

 • Παχυσαρκία
 • Άρση βαρών
 • Χειρωνακτική εργασία
 • Χρόνιος, έντονος βήχας
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Εγκυμοσύνη (ιδιαίτερα οι πολλαπλές)
 • Απότομες και μεγάλες αλλαγές στο βάρος
 • Ασκίτης (υγρό στην κοιλιά)

Κοιλιοκήλη

Κοιλιοκήλη: Ποια είναι τα συμπτώματα;

Συνήθως, όταν πρωτοεμφανίζεται μια κοιλιοκήλη, το πρώτο σύμπτωμα που τη συνοδεύει είναι ένα εξόγκωμα. Η περιοχή εμφάνισης του εξογκώματος εξαρτάται από το είδος της κοιλιοκήλης. Όσο η κήλη δεν αντιμετωπίζεται το μέγεθός της αυξάνει ενώ είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα και σοβαρές επιπλοκές. Συγκεκριμένα, με την εξέλιξη της κήλης οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ενόχληση ή/και πόνο που επιδεινώνονται κατά την άρση βαρέων αντικειμένων ή με κάποια απότομη κίνηση. Εάν η κοιλιοκήλη αφεθεί χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε είναι δυνατόν να επέλθει η περίσφιξή της. Η περίσφιξη αποτελεί μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης.

Κοιλιοκήλη – Θεραπεία

Η κοιλιοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά μόνο χειρουργικά. Η έγκαιρη αντιμετώπισή της με την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής επιτρέπει την οριστική αποκατάσταση και την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών, όπως η περίσφιξη.

Η αντιμετώπιση μιας κοιλιοκήλης διενεργείται με επιτυχία και ασφάλεια με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών όπως η Λαπαροσκοπική Χειρουργική Τεχνική, η Ενδοσκοπική Χειρουργική Τεχνική (TEP & eTEP) και η Ρομποτική Χειρουργική Τεχνική. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και κατά τη μετεγχειρητική του πορεία.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι εξειδικευμένος στην Ελάχιστα Επεμβατική Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Έχοντας πολυετή εμπειρία στην αποκατάσταση οποιασδήποτε μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, ο ιατρός μπορεί να εφαρμόσει την καταλληλότερη τεχνική ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά και επιτυχώς το δικό σας πρόβλημα.

 • Ομφαλοκήλη
 • Επιγαστρική κήλη
 • Μετεγχειρητική κήλη

Εμφανίζεται μετά την πρόπτωση κάποιου ενδοκοιλιακού οργάνου εκτός της φυσιολογικής ανατομικής του θέσης. Υπάρχουν, όμως, και ορισμένοι παράγοντες πρόκλησης της κοιλιοκήλης και είναι οι εξής:

 • Παχυσαρκία
 • Άρση βάρους
 • Έντονη χειρωνακτική εργασία
 • Χρόνιος βήχας
 • Εγκυμοσύνη
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Απότομη απώλεια ή απόκτηση βάρους

 

Τα συμπτώματα της κήλης είναι τα εξής:

 • Εξόγκωμα στο σημείο που εμφανιστεί
 • Ενόχληση ή/και πόνο που σταδιακά επιδεινώνεται
 • Περίσφιξη

 

Διότι, η κοιλιοκήλη μπορεί να οδηγήσει σε περίσφιξη, κατά την οποία το ενδοκοιλιακό όργανο παγιδεύεται εκτός της φυσιολογικής του θέσης. Λόγω αυτού αποτελεί μια επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του ασθενούς.

Η αντιμετώπιση της κοιλιοκήλης περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων που διενεργούνται από εξειδικευμένο χειρουργό κοιλιακού τοιχώματος. Οι τεχνικές διενεργούνται μέσω λαπαροσκοπικής, ενδοσκοπικής και ρομποτικής προσπέλασης.