Χειρουργική επινεφριδίων

Οι αδένες επινεφριδίων είναι κίτρινου χρώματος και βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς. Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή πολύ σημαντικών ορμονών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Χειρουργική επινεφριδίων

Συνήθεις παθήσεις επινεφριδίων

  • Πολλές φορές ανευρίσκεται ένας όγκος επινεφριδίων τυχαία σε κάποιον απεικονιστικό έλεγχο που έγινε για άλλον λόγο (πχ σε υπερηχογράφημα κοιλίας). Ο όγκος αυτός επειδή είναι τυχαίο εύρημα ονομάζεται τυχαίωμα (incidentaloma). Αν ο όγκος είναι ανενεργός, δηλαδή δεν παράγει αυξημένο ποσό ορμονών και αν είναι μικρότερος από 3εκ, απλά παρακολουθείται ανά έτος με υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Εάν είναι ενεργός – παράγει, δηλαδή, αυξημένη ποσότητα ορμονών- ή είναι πάνω από 3 εκ ή μεγαλώνει σε διαδοχικούς ελέγχους, τότε αφαιρείται.
  • Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα από αυξημένη έκκριση επινεφριδιακών ορμονών και σε απεικονιστικό έλεγχο ανευρίσκεται όγκος επινεφριδίων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται αφαίρεση του επινεφριδίου μετά του όγκου.

Χειρουργική επινεφριδιεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση των επινεφριδίων είναι δύσκολη λόγω της ανατομικής τους θέσης, η οποία είναι πολύ βαθειά μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και κοντά σε μεγάλα αγγεία. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική αφαίρεσή τους πλεονεκτεί σημαντικά επί της παλαιότερης ανοιχτής χειρουργικής.

Με τη λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή προσεγγίζονται με ασφάλεια και άνεση και τα πιο δύσκολα ανατομικά σημεία της κοιλιάς και επιπλέον λόγω της μεγέθυνσης που υπάρχει στην εικόνα από τη λαπαροσκοπική κάμερα η χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή (πλησίον των μεγάλων αγγείων της κοιλίας).