Χειρουργική λεπτού εντέρου

H χειρουργική του λεπτού εντέρου αναφέρεται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται στο λεπτό έντερο λόγω μίας μεγάλης ποικιλίας παθήσεων.

 

Χειρουργική λεπτού εντέρου: Ποιες παθήσεις του λεπτού εντέρου αντιμετωπίζονται χειρουργικά;

 

Αιμορραγία λεπτού εντέρου

Η αιμορραγία του λεπτού εντέρου μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση και να απαιτήσει χειρουργική παρέμβαση όταν η αιμορραγία είναι συνεχής. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας εξαρτάται από την αιτία πρόκλησης της αιμορραγίας. Ορισμένες κοινές αιτίες μπορεί να είναι τα έλκη, οι όγκοι, οι φλεγμονές και οι αγγειακές δυσπλασίες. Για να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη χειρουργική θεραπεία, ο χειρουργός θα πρέπει να συνδυάσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνικές:

 • Ερευνητική λαπαροτομία
 • Εντερεκτομή
 • Αγγειογραφία και εμβολισμός
 • Ενδοσκόπηση (εντεροσκόπηση)

 

Χειρουργική λεπτού εντέρου

Πολύποδες λεπτού εντέρου

Πρόκειται για ανώμαλες προβολές που εμφανίζονται στο εσωτερικό του λεπτού εντέρου. Συνήθως είναι καλοήθεις και δεν προκαλούν συμπτώματα. Εντούτοις, ορισμένοι πολύποδες μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινικούς όγκους με την πάροδο του χρόνου. Σε γενικές γραμμές, η θεραπεία τους συνιστάται εάν έχουν μεγάλο μέγεθος, προκαλούν συμπτώματα ή υπάρχει υποψία ότι έχουν εξελιχθεί σε κακοήθειες. Η χειρουργική θεραπεία τους περιλαμβάνει συνήθως μία από τις εξής διαδικασίες:

 

Εσωτερικές κήλες

Μία εσωτερική κήλη δημιουργείται όταν ένα τμήμα (συνήθως του λεπτού εντέρου) ή κάποιου άλλου κοιλιακού οργάνου εγκλωβίζεται σε κάποιο επίκτητο (συνήθως) χάσμα στο εσωτερικό της κοιλίας. Οι εσωτερικές κήλες σχεδόν πάντα είναι αποτέλεσμα προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης και η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική οριστική επιλογή, με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση
 • Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση

 

Εγκολεασμός

Εγκολεασμός του λεπτού εντέρου ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία ένα τμήμα του λεπτού εντέρου εισφρύει εντός κάποιου παρακείμενου τμήματος (σαν λουκάνικο) με αποτέλεσμα  να παρεμποδίζεται η διέλευση του εντερικού περιεχομένου. Η κατάσταση αυτή στους ενήλικες σχεδόν πάντα υποδηλώνει την παρουσία κάποιου μορφώματος στο εσωτερικό του εντέρου και αντιμετωπίζεται μέσω των ακόλουθων χειρουργικών διαδικασιών:

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση
 • Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση
 • Εντερεκτομή / σπάνια ειλεοστομία

 

Καρκίνος λεπτού εντέρου

Πρόκειται για έναν σπάνιο τύπο καρκίνου, βασική θεραπεία του οποίου αποτελεί η χειρουργική εκτομή της καρκινικής βλάβης. Στις χειρουργικές μεθόδους συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Εντερεκτομή
 • Παρηγορητική χειρουργική εκτομή (σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις)

 

Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Αποτελεί μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει το πεπτικό σύστημα. Οι δύο κυριότερες φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου είναι η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Η πάθηση που προσβάλλει το λεπτό έντερο είναι η ν. Crohn και συνήθως αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας. Εάν όμως τα συμπτώματα χειροτερέψουν ή εμφανιστούν επιπλοκές μπορεί να απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής παρέμβασης. Στις χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπισή της συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή / εντερεκτομή
 • Πρωκτοκολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση και δημιουργία εντερικής νεοληκύθου
 • Πλαστική εντερικών στενώσεων

 

Σύνδρομο βραχέος εντέρου

Το σύνδρομο βραχέος εντέρου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το μήκος του λεπτού εντέρου είναι μικρό με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η φυσιολογική απορρόφηση των αναγκαίων θρεπτικών συστατικών. Σπάνια, η κατάσταση οφείλεται σε κάποια συγγενή ανωμαλία, ωστόσο συνηθέστερη αιτία αποτελεί η χειρουργική εκτομή μεγάλου τμήματος του λεπτού εντέρου. Η χειρουργική θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης είναι δυσχερής και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Επιμήκυνση του εντέρου
 • Μεταμόσχευση εντέρου
 • Θεραπεία εντερικής προσαρμογής

 

Διάτρηση λεπτού εντέρου

Η διάτρηση του λεπτού εντέρου αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κατά την οποία δημιουργείται ένα σχίσιμο (ρήξη) στο τοίχωμα του λεπτού ετέρου με αποτέλεσμα τη διαρροή περιεχομένου στην κοιλιακή κοιλότητα και την ανάπτυξη περιτονίτιδας ή αποστήματος. Οι χειρουργικές επιλογές για την αντιμετώπιση της διάτρησης του λεπτού εντέρου είναι οι εξής:

 • Ερευνητική λαπαροτομία
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση

 

Εκκολπώματα λεπτού εντέρου

Τα εκκολπώματα του λεπτού εντέρου αποτελούν σπάνια πάθηση που συνήθως είναι ασυμπτωματική. Όταν υπάρχουν συμπτώματα, η αρχική αντιμετώπιση είναι συντηρητική με αλλαγές στη διατροφή, αντιμετώπιση του πόνου και παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές. Η χειρουργική αντιμετώπιση προτείνεται σε περίπτωση που εμφανιστούν επιπλοκές όπως εκκολπωματίτιδα, ρήξη ή αιμορραγία. Στις χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισης των εκκολπωμάτων λεπτού εντέρου συγκαταλέγονται οι εξής:

 • Λαπαροσκοπική εκτομή
 • Ανοιχτή χειρουργική επέμβαση

 

Η επιλογή της ιδανικής χειρουργικής θεραπείας για τις παθήσεις του λεπτού εντέρου δε λαμβάνεται αυθόρμητα αλλά εξαρτάται από την έκταση της βλάβης που έχει προκληθεί, την ακριβή θέση της και την κατάσταση της υγείας του ασθενή. Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, αφού προβεί στη διάγνωση της πάθησης, στη συνέχεια θα καθορίσει την ιδανική χειρουργική μέθοδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επικοινωνία Επικοινωνία