Πεπτικό Έλκος

Πεπτικό Έλκος

Τι είναι το πεπτικό έλκος;

Πεπτικό Έλκος

 

Το πεπτικό έλκος αποτελεί νόσο που αφορά σε διάβρωση του βλεννογόνου του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πληγή στην εσωτερική επιφάνεια των οργάνων αυτών που οφείλεται σε διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της έκκρισης οξέος του στομάχου και των αμυντικών μηχανισμών του στομάχου στο οξύ.

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης έλκους;

  • Λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori). Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ανευρίσκεται στο 70-75% των ελκών του στομάχου και στο 90% των δωδεκαδακτυλικών ελκών. Το 10-20% των ασθενών που έχουν λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα αναπτύξουν κάποια στιγμή στη ζωή τους πεπτικό έλκος. Ο κίνδυνος αυτός είναι 6 φορές μεγαλύτερος από τον κίνδυνο του γενικού πληθυσμού
  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Τα φάρμακα αυτά προκαλούν μια ανισσοροπία των αμυντικών μηχανισμών του βλεννογόνου τους στομάχου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης πεπτικού έλκους στους ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ είναι 5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού. Ο κίνδυνος ανάπτυξης πεπτικού έλκους είναι 10-πλάσιος επί συνύπαρξης λοίμωξης με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και χρήσης ΜΣΑΦ.
  • Συνήθειες και τρόπος ζωής. Το κάπνισμα, το stress και η κατάχρηση αλκοόλ έχουν συσχετισθεί με τον αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη πεπτικού έλκους, χωρίς όμως να αποτελούν άμεσους παράγοντες κινδύνου

Ποια είναι η αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους;

Η αναγνώριση του ρόλου του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και η χρήση των θεραπειών εκρίζωσής του έχουν πλέον περιορίσει το ρόλο της χειρουργικής στην αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους.

Η θεραπεία του πεπτικού έλκους στοχεύει:

  • Στην εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.
  • Στην αποφυγή της λήψης ΜΣΑΦ, εφόσον αυτό αποτελεί την αιτία του δημιουργίας του έλκους.
  • Στη μείωση της γαστρικής οξύτητας με μείωση ή και αναστολή της γαστρικής έκκρισης οξέος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη αναστολέων της αντλίας πρωτονίων

Η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός της λήψης καφέ διευκολύνουν την επούλωση. Το αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω της καταστροφής που επιφέρει στο βλεννογόνο. Τέλος, η ενδοσκοπική παρακολούθηση του πεπτικού έλκους είναι σημαντική, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επούλωσή του, διότι στο περίπου στο 2-3% των ελκών του πεπτικού υποκρύπτεται κακοήθεια.

Ποιος είναι ο ρόλος της χειρουργικής αντιμετώπισης;

Ενώ η εκλεκτική χειρουργική αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους έχει μειωθεί δραματικά, η επίπτωση των επιπλοκών είναι σταθερή ή παρουσιάζει ελαφρά αύξηση. Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης στη σημερινή εποχή είναι:

  • Η αποτυχία της συντηρητικής αγωγής (μετά από τουλάχιστον 8 εβδομάδες θεραπείας)
  • Η υποτροπή του έλκους κατά τη διάρκεια συντηρητικής αγωγής ή εντός 2 ετών
  • Η αδυναμία να αποκλειστεί η κακοήθεια (έλκη στομάχου)
  • Η εμφάνιση επιπλοκών (διάτρηση, αιμορραγία, απόφραξη)

Η πιο συνηθισμένη επιπλοκή του έλκους που απαιτεί σχεδόν πάντα άμεση χειρουργική αντιμετώπιση είναι η διάτρηση του δωδεκαδακτυλικού έλκους, με αποτέλεσμα την εκροή περιεχομένου του στομάχου στην κοιλία και η εμφάνιση περιτονίτιδας. Ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα καθώς η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης βαρέων σηπτικών επιπλοκών.
Η πλειοψηφία των περιπτώσεων διάτρησης δωδεκαδακτυλικού έλκους μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά. Η λαπαροσκοπική συρραφή του διατρηθέντος έλκους είναι ασφαλής επέμβαση κατά την οποία αναγνωρίζεται το διατρηθέν έλκος, συρράπτεται με ειδική τεχνική και ακολούθως όλη η κοιλία πλένεται για την αποφυγή εμφάνισης σηπτικών επιπλοκών.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ