Σπυρόπουλος Χαράλαμπος MD, PhD
Γενικός Χειρουργός - Λαπαροσκόπος

Σπυρόπουλος Χαράλαμπος MD, PhD, FACS

Χειρουργός
Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Ιασώ General

Σπυρόπουλος Χαράλαμπος MD, PhD, FACS

Χειρουργός
Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Ιασώ General

Λ. Πεντέλης 2,
152 34, Χαλάνδρι

694 44 52 148
210 68 33 193

Δε - Τε - Πε - Παρ
6:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

Ορθό είναι το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου μήκους περί τα 12-15 εκ πριν τον πρωκτό. Χρησιμεύει για την αποθήκευση των κοπράνων πριν την αφόδευση.

Ποια είναι η διαφορά του καρκίνου του ορθού από τον καρκίνο του λοιπού παχέος εντέρου;

Ο

καρκίνος του ορθού

έχει μεγάλη ομοιότητα με τον καρκίνο του παχέος εντέρου αλλά παρουσιάζει και μερικές σημαντικές διαφορές και για τον λόγο αυτόν γίνεται ιδιαίτερη μνεία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Η πλειονότητα των καρκίνων του ορθού μπορούν να ανιχνευθούν με μια απλή δακτυλική εξέταση. Είναι λοιπόν κατανοητό πόσο σημαντική είναι η εξέταση από ιατρό
  • Η θεραπεία του καρκίνου του ορθού είναι πιο δύσκολη από αυτήν του καρκίνου του παχέος εντέρου. Η χειρουργική επέμβαση είναι αρκετά πολύπλοκη, ενίοτε απαιτεί τη δημιουργία προσωρινής ή και μόνιμης στομίας («παρά φύσην έδρας») και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς.
  • Ο συντονισμός της ομάδας του γαστρεντερολόγου, χειρουργού, ογκολόγου και ακτινοθεραπευτή πρέπει να είναι άψογος. Πολλές φορές η θεραπεία με χημειοθεραπευτικά φάρμακα και κυρίως με ακτινοβολία (που εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία) πρέπει να προηγηθεί του χειρουργείου.
  • Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό υποτροπής της νόσου η οποία αντιμετωπίζεται δύσκολα και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ογκολογική επάρκεια της αρχικής χειρουργικής επέμβασης

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού χειρουργικά γίνεται και με τη λαπαροσκοπική μέθοδο με μεγάλη ασφάλεια και ογκολογική επάρκεια.