Περιεδρικό Συρίγγιο

Τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι μία αφύσικη επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος, κοντά στον πρωκτό. Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μία χρόνια και δύσκολη πάθηση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη θεραπευτική προσέγγιση.

Ποιοι πάσχουν συχνότερα από περιεδρικό συρίγγιο;

Το περιεδρικό συρίγγιο εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες μεταξύ 20 και 40 ετών. Ασθενείς με Νόσο του Crohn ή με λοίμωξη από τον ιό HIV, εμφανίζουν την πάθηση σε ποσοστό 30-50%. Η νόσος παρατηρείται σε συχνότητα 40-50% σε ασθενείς που έπασχαν από κάποια μορφή περιεδρικού αποστήματος.

Περιεδρικό Συρίγγιο – Αίτια

Το περιεδρικό συρίγγιο, όταν δεν συνυπάρχουν άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες και αίτια, είναι συνήθως η εξέλιξη ενός προϋπάρχοντος και ενίοτε ατελώς θεραπευθέντος περιεδρικού αποστήματος. Εκτός λοιπόν από την πρόληψη σοβαρών λοιμωδών επιπλοκών, είναι αναγκαία η άμεση αντιμετώπιση ενός περιεδρικού αποστήματος για την αποφυγή εμφάνισης περιεδρικού συριγγίου.

Περιεδρικό Συρίγγιο – Συμπτώματα 

Το κύριο σώμπτωμα που χαρακτηρίζει το περιεδρικό συρίγγιο είναι  η έκκριση υγρού από το έξω στόμιο, που αναλόγως με το στάδιο της πάθησης, μπορεί να είναι ορώδες, κοπρανώδες, αιματηρό ή και πυώδες.

Το περιεδρικό συρίγγιο χαρακτηρίζεται από την κυκλική πορεία των συμπτωμάτων του. Τα συμπτώματα μπορεί να υποχωρούν για ένα διάστημα λίγων εβδομάδων ή μηνών, όπου η έκκριση υγρού είναι ελάχιστη. Ωστόσο, τα συμπτώματα επιστρέφουν πάντα, συνήθως σε εντονότερη μορφή, αφού το εσωτερικό στόμιο παραμένει ανοιχτό, σε επικοινωνία με το παχύ έντερο.

 

Περιεδρικό Συρίγγιο – Διάγνωση

Η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου βασίζεται στην κλινική εξέταση, την πρωκτοσκόπηση και επιβεβαιώνεται με ειδικότερες εξετάσεις, όπως η μαγνητική τομογραφία και το διορθικό υπερηχογράφημα που παρέχουν λεπτομερή απεικόνιση της ανατομίας και της παθολογίας του πρωκτικού σωλήνα και του περινέου.

Περιεδρικό Συρίγγιο – Θεραπεία

Βασικές αρχές της θεραπείας αποτελούν:

  • Η ανεύρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομίου.
  • Ο εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου και η πλήρης εκτομή του σε όλο το μήκος του, ο περιβρογχισμός του με ράμμα ή η καταστροφή του με κάποια μορφή ενέργειας.
  • Η αποφυγή τομής ή η όσο το δυνατόν μικρότερη τομή των σφιγκτήρων.

 

Περιεδρικό Συρίγγιο – Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση

Η ενδοσκοπική εξάχνωση των περιεδρικών συριγγίων με τη χρήση θεραπευτικού LASER  είναι μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δε συνοδεύεται από τομές και ανοικτά τραύματα ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των ασθενών που υποβάλλονταν σε κλασικές τεχνικές αποκατάστασης.

Η τεχνική περιλαμβάνει αρχικά τη χαρτογράφηση της πάσχουσας περιοχής (ανεύρεση έξω και έσω στομίου του συριγγώδους πόρου). Επί χρονίων, συνθέτων καταστάσεων, πραγματοποιείται είσοδος μιας μικροκάμερας ώστε να γίνει έλεγχος του εσωτερικού των συριγγωδών πόρων και χαρτογράφησή τους, έχοντας εικόνα σε οθόνη (Τεχνική VAAFT).

Στη συνέχεια, αφού καθαριστούν τα συρίγγια από τους φλεγμονώδεις ιστούς και τα εξιδρώματα, εισάγεται η οπτική ίνα LASER δια του εξωτερικού συριγγώδους στομίου.

Σε χρόνιες υποτροπιάζουσες κατάστασεις, ο περιβρογχισμός του συριγγίου με χρήση ειδικών νημάτων (seton) με ή χωρίς την ακόλουθη σύγκλειση και διατομή του συριγγίου (τεχνική LIFT), αποτελεί μία εναλλακτική, εξαιρετική επιλογή θεραπείας.