Παθήσεις Σπληνός

Παθήσεις Σπληνός

Ο σπλήνας είναι ένα όργανο της περιτοναϊκής κοιλότητας που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλία. Ο σπλήνας είναι ενδοκοιλιακό όργανο εξαιρετικής σημασίας για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος και εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις παθολογικές καταστάσεις των συστημάτων αυτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αποτελεί το πιο εύθρυπτο και ευαίσθητο στις κακώσεις ενδοκοιλιακό όργανο με αποτέλεσμα να είναι πολύ συχνό αίτιο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας μετά από κάκωσ

η στην κοιλία.

Ποιες είναι οι ενδείξεις αφαίρεσης του σπλήνα;

Οι κυριότερες ενδείξεις για αφαίρεση του σπλήνα είναι διάφορες αιματολογικές παθολογικές καταστάσεις με κυριότερες τις ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, την οικογενή σφαιροκυττάρωση και την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

Παθήσεις Σπληνός

Τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει σαφή πλεονεκτήματα σε θέματα μετεγχειρητικού άλγους, αισθητικού αποτελέσματος και ταχύτητας εξόδου από το νοσοκομείο και επανόδου στην εργασία. Ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας για την εκτέλεση της σπληνεκτομής λαπαροσκοπικά είναι το μέγεθος του παθολογικού σπλήνα. Έτσι σπλήνας με μέγεθος πάνω από 20εκ δυσχεραίνει τη διενέργεια της λαπαροσκοπικής μεθόδου.Η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή αποτελεί πλέον την μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση ασθενών με ένδειξη αφαίρεσης του οργάνου. Καθοριστικός παράγοντας για την διενέργεια λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής είναι η εμπειρία του χειρουργού. Όπως είναι φυσικό οι ενδείξεις λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής είναι οι ίδιες με αυτές για την ανοικτή.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ