ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΗΛΗΣ

Η ρομποτική χειρουργική διόρθωση της μηροκήλης είναι η σύγχρονη εξέλιξη στην ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της ιδιαίτερης αυτής μορφής κήλης. Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγχρονη χειρουργική καινοτομία προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθών και υποτροπιαζουσών κηλών της μηροβουβωνικής περιοχής.

 

Τι είναι η μηροκήλη ;

 

Η μηροκήλη είναι μία μορφή κήλης που εντοπίζεται στη μηροβουβωνική περιοχή. Η μηροκήλη προβάλλει μέσα από το μηριαίο δακτύλιο που εντοπίζεται λίγο πιο κάτω από τον βουβωνικό πόρο και τον βουβωνικό σύνδεσμο. Αυτό το είδος κήλης εμφανίζεται συνήθως ως εξόγκωμα στην ανώτερη μοίρα του μηρού και παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες, έχοντας τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

 

Ποια συμπτώματα προκαλεί η μηροκήλη ;

 

Η μηροκήλη μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματική και να πρωτοδιαγνωσθεί λόγω επιπλοκών. Τα συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξή της συχνά ποικίλουν και είναι κυρίως τα εξής:

 • Διόγκωση / άλγος στη μηροβουβωνική περιοχή
 • Εντονότερη ενόχληση κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, λόγω βήχα ή δυσκοιλιότητας
 • Άλγος κατά την εκτέλεση κινήσεων

Η μηροκήλη δύναται να προκαλέσει την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών αν δεν ανιχνευτεί εγκαίρως ή δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η πιο συχνή επιπλοκή της είναι η περίσφιξη. Η περίσφιξη αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση κατά την οποία το περιεχόμενο της κήλης εγκλωβίζεται και συμπιέζεται έξω από το κοιλιακό τοίχωμα. Η περίσφιξη μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του αποκλεισμένου σπλάχνου (συνήθως εντέρου), με καταστροφικές συνέπειες. Συμπτώματα όπως έντονο άλγος στην περιοχή, επώδυνη και ερυθρή διόγκωση, γενικευμένο κοιλιακό άλγος, έμετοι και αναστολή της αποβολής αερίων και  κοπράνων πρέπει να αποτελούν «καμπανάκι» για άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

 

Πώς αντιμετωπίζεται η μηροκήλη ;

 

Η μηροκήλη, όπως και κάθε κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω χειρουργικής προσέγγισης. Η σύνθετη ανατομική εντόπιση της κήλης αυτής καθιστούσε πάντα πιο δυσχερή την αντιμετώπισή της με την κλασική ανοικτή χειρουργική. Η πιο αρμονική και οριστική διόρθωση της πάθησης επιτεύχθηκε με την εφαρμογή λαπαροενδοσκοπικών προσεγγίσεων και πρόσφατα μέσω της ρομποτικής χειρουργικής προσπέλασης.

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την πιο μοντέρνα ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην οριστική διόρθωση του προβλήματος. Η οπίσθια προσπέλαση μέσω της ρομποτικής πλατφόρμας επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση και διόρθωση των χασμάτων της μηροβουβωνικής χώρας. Δεδομένης λοιπόν της υψηλής συχνότητας εμφάνισης μηροκήλης στις γυναίκες, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χειρουργική αυτή προσπέλαση σε κάθε γυναίκα που χειρουργείται για κήλη της μηροβουβωνικής χώρας (μηροκήλη ή βουβωνοκήλη).

 

Πώς πραγματοποιείται η ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της μηροκήλης ;

Η ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της μηροκήλης  αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και διενεργείται μέσω ενός εξειδικευμένου ρομποτικού συστήματος. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi απαρτίζεται από μία ρομποτική κονσόλα με οθόνη υψηλής ευκρίνειας, όπου απεικονίζεται σε τρισδιάστατη ανάλυση το χειρουργικό πεδίο. Ο χειρουργός, με τη βοήθεια ειδικών χειριστηρίων, ελέγχει τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε ρομποτικούς αρθρωτούς βραχίονες. Λόγω της κατασκευής τους, οι βραχίονες μπορούν να πραγματοποιήσουν με ιδιαίτερη ευελιξία και ακρίβεια τις χειρουργικές κινήσεις, σε βαθμό που δεν μπορεί να προσεγγίσει το ανθρώπινο χέρι. Ταυτόχρονα, ο χειρουργός χειρίζεται τα ρομποτικά εργαλεία απομακρυσμένα, με καλύτερη  εργονομία και ευχέρεια χειρουργικών κινήσεων έχοντας πρόσβαση ακόμα και στις πιο δύσκολες ανατομικά περιοχές του σώματος

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής διόρθωσης της μηροκήλης;

 

 • Δυνατότητα απεικόνισης της χειρουργικής περιοχής σε τρισδιάστατη απεικόνιση και με δυνατότητα μεγέθυνσης του πεδίου έως και 15 φορές
 • Ο χειρουργός μπορεί να διακρίνει με ευκρίνεια και λεπτομέρεια την εικόνα των εσωτερικών δομών, μέσα από την κάμερα υψηλής ανάλυσης
 • Παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης ακρίβειας κινήσεων χωρίς το τραυματισμό των γύρω ιστών
 • Βελτίωση των χειρουργικών χειρισμών και δεξιοτήτων
 • Τοποθέτηση ευρείας επικάλυψης πλέγματος
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών
 • Ανύπαρκτος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μηδαμινή απώλεια αίματος

 

Είναι η  ρομποτική προσέγγιση η προτιμώμενη μέθοδος ;

 

Η οπίσθια προσπέλαση για την αντιμετώπιση της μηροκήλης (σε αντίθεση με την πρόσθια προσπέλαση κατά την ανοικτή χειρουργική επέμβαση) αποτελεί την πιο αρμονική χειρουργική αποκατάσταση. Η οπίσθια προσπέλαση είναι εφικτή μόνο μέσω της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Η ρομποτική χειρουργική τεχνική ωστόσο επιτρέπει στον χειρουργό να διενεργεί την επέμβαση, δίχως ιδιαίτερη δυσκολία, με μεγαλύτερο επίπεδο άνεσης και εργονομίας. Συγκεκριμένα, η υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου μαζί με την ευελιξία των χειρουργικών κινήσεων ενισχύουν σημαντικά τη ομαλή διεγχειρητική πορεία.

Η ρομποτική χειρουργική αποκατάσταση της μηροκήλης, ιδίως επί επιπλοκών, απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία του ρομποτικού Χειρουργού. Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι διαπιστευμένος στην εκτέλεση ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ο ιατρός έχει λάβει τη ρομποτική πιστοποίησή του στο νοσοκομείο Misericordia, κέντρο αριστείας ρομποτικής χειρουργικής. Για κάθε πρόβλημα κήλης που σας απασχολεί, επικοινωνήστε σήμερα μαζί του για να λάβετε μια σύγχρονη και εξατομικευμένη θεραπεία.