υποτροπή της βουβωνοκήλης

Αντιμετώπιση της υποτροπής της βουβωνοκήλης

Η υποτροπή της βουβωνοκήλης είναι η επανεμφάνιση της βουβωνοκήλης μετά από προηγηθείσα χειρουργική αποκατάστασή της. Οι πιθανότητες εμφάνισης μιας υποτροπής εξαρτώνται από το είδος της αρχικής κήλης, την τεχνική αποκατάστασης, την εμπειρία του χειρουργού αλλά και τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του ασθενούς. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εμφάνιση υποτροπής έως ένα βαθμό εξαρτάται και μπορεί να περιοριστεί και από τον ίδιο τον ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής οφείλει να ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του χειρουργού, ιδίως στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο υποτροπής της πάθησης.

 

Τι είναι όμως η υποτροπή της βουβωνοκήλης;

Υποτροπή της βουβωνοκήλης ονομάζεται η επανεμφάνιση της βουβωνοκήλης στην ίδια περιοχή που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί. Μια υποτροπή προκύπτει ουσιαστικά αφού έχει προηγηθεί η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της πρωτοπαθούς βουβωνοκήλης.

 

Ποια είναι η κλινική εικόνα των ασθενών με υποτροπή βουβωνοκήλης;

Οι περισσότεροι ασθενείς με υποτροπή της βουβωνοκήλης, εμφανίζουν μια μαλακή μάζα στο σημείο όπου είχε διενεργηθεί η επέμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σημεία φλεγμονής ή εκροής υγρού. Αντιθέτως, σε κάποιους ασθενείς τα συμπτώματα είναι άτυπα, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο το αν υπάρχει υποτροπή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη υποτροπής ή όχι.

 

Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την υποτροπή της βουβωνοκήλης;

Η βουβωνοκήλη μπορεί να υποτροπιάσει εξαιτίας διαφόρων αιτίων. Οι βασικότεροι παράγοντες για την εμφάνισή της, είναι οι εξής:

  • Λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος
  • Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (ιδίως τις πρώτες μέρες της μετεγχειρητικής περιόδου)
  • Απότομη αύξηση του σωματικού βάρους
  • Επιλογή ακατάλληλης χειρουργικής τεχνικής κατά την πρώτη επέμβαση
  • Κακή επιλογή είδους και μεγέθους πλέγματος κατά την πρώτη επέμβαση
  • Ύπαρξη παχυσαρκίας, εξασθενημένων ιστών ή σακχαρώδη διαβήτη
  • Λήψη κορτιζόνης
  • Εγκυμοσύνη

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση επί υποτροπής της βουβωνοκήλης;

Η υποτροπιάζουσα κήλη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ξανά χειρουργικά και μόνο από έναν εξειδικευμένο χειρουργό. Ως πρώτη ενέργεια, ο χειρουργός χαρτογραφεί την περιοχή διενεργώντας αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Η διενέργεια αυτών των εξετάσεων είναι απαραίτητη ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη και το είδος της υποτροπής.

Η χειρουργική αντιμετώπιση μιας υποτροπής κήλης είναι τεχνικά πιο σύνθετη σε σχέση με την πρωτοπαθή επέμβαση, εξαιτίας της διαταραχής της χειρουργικής ανατομίας από την αρχική παρέμβαση.

Για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η υποτροπή της βουβωνοκήλης, συνήθως πρέπει να εφαρμοστεί μια διαφορετική χειρουργική μέθοδος από αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί την πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, εάν στην αρχική επέμβαση είχε επιλεχθεί και εφαρμοστεί η ανοικτή μέθοδος, η υποτροπή θα πρέπει να χειρουργηθεί ενδοσκοπικά / λαπαροσκοπικά. Στον αντίποδα, εάν κατά την αρχική επέμβαση είχε εφαρμοστεί η λαπαροσκοπική αποκατάσταση, σε αυτήν την περίπτωση συνήθως διενεργείται ανοικτή τεχνική.

Τα τελευταία χρόνια, η ρομποτική χειρουργική μέθοδος αποκτά ολοένα και περισσότερες ενδείξεις εφαρμογής σε περιπτώσεις υποτροπής κηλών. Η εξαιρετική οπτική ευκρίνεια και η μοναδική λεπτομέρεια στους χειρουργικούς χειρισμούς που προσφέρει, θεωρούνται μοναδικά πλεονεκτήματα στη χειρουργική αντιμετώπιση των υποτροπών στις βουβωνοκήλες.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, ο χειρουργός θα πρέπει να έχει εμπειρία και να γνωρίζει λεπτομερώς τόσο την ανοικτή όσο και τη λαπαροσκοπική/ενδοσκοπική αλλά και τη ρομποτική μέθοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να εφαρμόσει επιτυχώς εκείνη τη μέθοδο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο, Γενικό Χειρουργό, για να αντιμετωπίσετε πλέον οριστικά την κήλη σας. Ο ιατρός είναι από τους πρώτους και ελάχιστους Χειρουργούς στην Ελλάδα που έλαβε 2 πιστοποιήσεις ως Master Surgeon & Surgeon of Excellence στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και είναι Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών στο νοσοκομείο Metropolitan General.