Ζώνη για κήλες

Ζώνη για κήλες: η ψεύτικη ασφάλεια

Η εμφάνιση μιας κήλης στο κοιλιακό τοίχωμα του ανθρωπίνου σώματος είναι μια συχνή κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται μέσω της χειρουργικής αποκατάστασης. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς που θέλουν να αποφύγουν το χειρουργείο αναζητούν εναλλακτικές μεθόδους για την αντιμετώπισή της. Μια συχνή επιλογή αποτελεί η ζώνη για κήλες, ή αλλιώς κηλεπίδεσμος, η οποία διατίθεται πολλά χρόνια τώρα ως μία εναλλακτική επιλογή.

 

Τι είναι όμως η κήλη του κοιλιακού τοιχώματος;

Ο όρος κήλη αναφέρεται στην προβολή ενός ενδοκοιλιακού οργάνου μέσω ενός χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος. Πιο συγκεκριμένα, όταν στο κοιλιακό τοίχωμα υπάρχει κάποιο αδύναμο σημείο, τότε κάποιο ενδοκοιλιακό όργανο μπορεί να «καταφέρει» να προσπέσει διαμέσου του και να προβάλλει κάτω από το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το χαρακτηριστικό εξόγκωμα που συνοδεύει μια κήλη.

 

Ποια είναι τα είδη των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος;

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κήλης τα οποία κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σημείο στο οποίο εμφανίζονται. Οι έξι πιο συχνές κατηγορίες, είναι:

 

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματά τους;

Τα συμπτώματα μιας κήλης διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της και το χρονικό διάστημα εμφάνισής της. Εντούτοις, το χαρακτηριστικότερο και κοινό σύμπτωμα όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι το εξόγκωμα στο σημείο εμφάνισής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, το εξόγκωμα αυτό εμφανίζεται ή μεγαλώνει όταν ο ασθενής στέκεται όρθιος ενώ υποχωρεί όταν βρίσκεται σε ύπτια θέση. Ένα ακόμη κοινό σύμπτωμα των κηλών είναι η ενόχληση και ενίοτε ο πόνος, ο οποίος μπορεί να είναι από ήπιος έως αρκετά έντονος.

 

Τι είναι η ζώνη για κήλες;

Η ζώνη για κήλες είναι μια ειδική ζώνη η οποία διατίθεται εμπορικά ώστε ορισμένοι ασθενείς να αντιμετωπίσουν την κήλη τους αποφεύγοντας το χειρουργείο. Σκοπός της ζώνης είναι να πιέζει το σημείο του κοιλιακού τοιχώματος στο οποίο βρίσκεται η κήλη, ώστε το ενδοκοιλιακό σπλάχνο να παραμένει στην αρχική του θέση.

 

Ζώνη για κήλες: Αποτελούν ασφαλή επιλογή;

Ο κηλεπίδεσμος είναι και πρέπει να είναι απαγορευτική λύση για την πλειοψηφία των ασθενών. Μία ζώνη κοιλίας δεν μπορεί να θεραπεύσει την κήλη και προσφέρει μόνο μια παροδική αίσθηση ανακούφισης (και αυτό όχι πάντα). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν καταφέρνει να ανατάξει πλήρως το σπλάγχνο στην αρχική του θέση. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο δε λειτουργεί θεραπευτικά, αλλά έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη πίεση του σπλάγχνου, γεγονός που μπορεί να είναι επιβαρυντικό. Άλλη μια σημαντική επίπτωση της ζώνης είναι η δημιουργία συμφύσεων μεταξύ του σπλάγχνου που περιέχει η κήλη και του περιβλήματός της (του κηλικού σάκου). Οι συμφύσεις που δημιουργούνται από τη μακροχρόνια χρήση της ζώνης δυσκολεύουν σημαντικά τη χειρουργική και οριστική αντιμετώπιση της κήλης.
 

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η ζώνη για κήλες;

Μια μοναδική ίσως περίπτωση στην οποία μπορεί να προταθεί η χρήση ζώνης είναι σε ασθενείς που έχουν ιδιαίτερα επιβαρυμένο οργανισμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας ή με βαρύτατες συνοδές παθήσεις. Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόφαση για την καταλληλόλητα της ζώνης πρέπει να λαμβάνεται από τον ιατρό και να μην επιλέγεται αυθόρμητα από τον ίδιο τον ασθενή. Στη σύγχρονη εποχή, η ευρεία χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών, έχει καταστήσει τη χειρουργική θεραπεία απόλυτα ασφαλή ακόμη και για τις πιο εύθραυστες ομάδες ασθενών.

 

Συμπερασματικά

Η ζώνη για κήλες δεν αποτελεί μια ιατρικά αποδεκτή μέθοδο για την αντιμετώπιση των κηλών. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν προσφέρει όφελος στον ασθενή, αλλά επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Η μοναδική, οριστική μέθοδος αντιμετώπισης μιας κήλης είναι η χειρουργική μέθοδος, η οποία διενεργείται με ελάχιστα επεμβατικές (λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική, ρομποτική) τεχνικές, προσφέροντας μοναδικά οφέλη στον ασθενή.

 

Για την ορθή αντιμετώπιση της κήλης σας, απευθυνθείτε στον Γενικό Χειρουργό Δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο. Ο ιατρός είναι από τους πρώτους και ελάχιστους Χειρουργούς στην Ελλάδα που έλαβε 2 πιστοποιήσεις ως Master Surgeon & Surgeon of Excellence στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, από το μεγαλύτερο και αυστηρότερο Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων, το Surgical Review Corporation (SRC). Παράλληλα, έχει λάβει Ρομποτική Πιστοποίηση στο κέντρο αναφοράς στη ρομποτική χειρουργική, στο νοσοκομείο Misericordia, στο Grosseto της Ιταλίας και έχει τις κατάλληλες γνώσεις και εξειδίκευση ώστε να εφαρμόζει με την ίδια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τόσο τη ρομποτική όσο και τη λαπαροενδοσκοπική χειρουργική προσέγγιση , ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ασθενών του.